UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

– ubezpieczenie OC/AC,

– ubezpieczenie Assistance,

– NNW kierowcy i pasażera,

– ubezpieczenie szyb,

– ubezpieczenie ochrony zniżek,

– ubezpieczenie bagażu,

– ochrona prawna,

– Zielona Karta (poza UE).

 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

– ogień i zdarzenia losowe,

– kradzież z włamaniem,

– dom w budowie,

– domek letniskowy,

– OC w życiu prywatnym,

– domowe Assistance.

 

UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU:

– ubezpieczenie ALL RISK (od wszystkich ryzyk),

– ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,

– ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu,

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń,

– ubezpieczenie OC działalności gospodarczej (w tym OC zawodowe),

– ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo).

 

UBEZPIECZENIA FINANSOWE:

– gwarancja wadialna,

– gwarancja należytego wykonania kontraktu,

– gwarancja usunięcia wad i usterek.

 

UBEZPIECZENIA OSOBOWE:

– ubezpieczenie wyjazdów turystycznych,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:

– ubezpieczenie w razie wypadku, choroby, inwalidztwa oraz śmierci,

– kompleksowa ochrona na wypadek nowotworu,

– połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków.

 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE:

– Prywatne Ubezpieczenie Zdrowotne (pakiety ambulatoryjne i szpitalne).

 

UBEZPIECZENIA GRUPOWE:

– grupowe ubezpieczenie na życie,

– grupowe pracownicze programy ubezpieczeniowe,

– grupowe ubezpieczenie zdrowotne,

– grupowe ubezpieczenie wyjazdów służbowych.