Bądź spokojny o swoją firmę

Dobrze dobrana polisa uchroni majątek Twojej firmy od zdarzeń losowych, które mogą powodować duże straty dla kapitału przedsiębiorstwa. W razie zdarzeń losowych, pieniądze z ubezpieczenia pozwolą na szybkie ponowne uruchomienie biznesu, czym ograniczymy ryzyko utraty klientów.
Jako multiagnecja ubezpieczeniowa oferujemy szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych dla firm – małych, średnich oraz dużych.

Są to zarówno ubezpieczenia pakietowe, obejmujące całość najważniejszych obszarów potrzebnej ochrony dla Twojego biznesu, jak i wybrane konkretne ryzyka pod indywidualne potrzeby.

Przewiduj i bądź bezpieczny

Ubezpiecz mienie od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, cargo, odpowiedzialności cywilnej. Bogaty wybór produktów ubezpieczeniowych dla firm pozwoli właściwie zabezpieczyć majątek Twojej firmy (m. in. budynki, lokale, maszyny, urządzenia, towary i produkty). Ochrona od wielu ryzyk (np. ognia, powodzi lub innych żywiołów, kradzieży z włamaniem).
Zadbaj nie tylko o ochronę majątku firmowego ale o życie i zdrowie pracowników. Jako Twój konsultant ubezpieczeniowy na podstawie potrzeb Twojego biznesu przygotuję kompleksowe ubezpieczenia majątku firmowego oraz samochodów.
Utrata lub zniszczenie wyposażenia Twojej firmy z powodu np. zalania może zaburzyć funkcjonowanie Twojego biznesu. Uszkodzenia lub awarie maszyn produkcyjnych czy budowlanych są bardzo kosztowne. Awaria sprzętu czy maszyn może spowodować utratę zysku Twojej firmy. A to z kolei może zagrozić utratą płynności finansowej. Dostępne na rynku ubezpieczeń polisy dla firm pomogą chronić Twój biznes.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczeń biznesowych multiagencji Socha Consulting:

- ubezpieczenie ALL RISK (od wszystkich ryzyk),
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń,
- ubezpieczenie OC działalności gospodarczej (w tym OC zawodowe),
- ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo).

Pozwól o siebie zadbać

Zadbaj o ochronę majątku firmy z Socha Consulting.

Zapewnię Państwu duży wybór ubezpieczeń dla biznesu.
Dzięki współpracy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi zaoferuję najlepsze na rynku ubezpieczenia samochodów, pracowników i mienia firmy.

Oferta skierowana do firm z Włocławka i okolic.